Choose language

Duurzaam ondernemen: een win-winstrategie voor bedrijven, de maatschappij en onze planeet

Jocelijn 1op1“Wat je als organisatie doet rond duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere factor voor investeringen, maar ook om nieuwe medewerkers of klanten aan te trekken”, legt Jocelijn Geurts uit. Met Axudo inspireert en begeleidt ze organisaties op hun weg naar duurzaam ondernemen. “Zeker nu de nieuwe Europese wet, de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive eraan komt, wordt duurzaamheid een hot topic voor organisaties. Ook accountants spelen daarin een sleutelrol.”

Duurzaamheid gaat over langetermijndenken - Jocelijn Geurts, oprichter Axudo

“We linken duurzaamheid snel aan het milieu en ecologie, maar als je ‘duurzaam’ opzoekt in Van Dale is de eerste definitie ‘lang durend’. Duurzaam ondernemen gaat dus niet per se over groene initiatieven, maar over langetermijndenken. Wil je als bedrijf duurzaam ondernemen? Dan moet je bij elke beslissing de drie P’s in overweging nemen: profit, people en planet. Een bedrijf heeft winst nodig om te blijven draaien, maar ook de mensen waar je mee samenwerkt en de impact op de planeet zijn essentiële factoren om relevant te blijven als organisatie.”

Alsmaar belangrijker

“Hoe langer hoe meer is wat je als bedrijf doet rond duurzaamheid een belangrijke parameter bij investeringen van banken en andere financieringsinstellingen, maar ook bij tenders van de overheid. Bovendien bied je met een goede visie op duurzaamheid een hoger doel aan nieuwe en bestaande medewerkers, wat vooral bij jonge mensen doorslaggevender wordt. Ook klanten zullen meer en meer een beroep doen op accountants voor vragen rond maatschappelijke impact en duurzaamheid. Zeker wanneer de nieuwe Europese wetgeving van kracht gaat: de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive.”

Grotere rol voor accountants door CSRD

“De CSRD zal bedrijven van een bepaalde grootte verplichten om te rapporteren over duurzaamheid op een gestandaardiseerde manier. Vanaf 2024 zullen meer en meer bedrijven die verplichting opgelegd krijgen. Het ziet ernaar uit dat accountants en bedrijfsrevisoren daarin een sleutelrol krijgen en zullen instaan voor de validatie van die duurzaamheidsverslagen, door ze na te lezen en te checken of alles klopt. Maar als je zelf totaal niet bezig bent met duurzaamheid, hoe kan je dan het rapport van een ander beoordelen? Practice what you preach!”

Elke onderneming heeft andere prioriteiten

“De eerste vraag die je je als bedrijf moet stellen is: wat betekent duurzaamheid voor ons? Bij sommige organisaties gaat dat vooral over maatschappelijk engagement, andere willen echt focussen op het klimaat of op duurzame energie. In mijn workshops begin ik dus altijd met het prioriteren van de SDG’s: de sustainable development goals of duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn 17 actiepunten die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden om de wereld opnieuw op het juiste pad te krijgen, zowel op het vlak van klimaat als honger en armoede bijvoorbeeld. Ik laat de deelnemers stemmen om te bepalen welke van die 17 acties prioriteit krijgen.”

Een gedragen definitie van duurzaamheid

“Een duurzaamheidsplan werkt pas wanneer het gedragen wordt door de hele organisatie. Dat kan alleen door medewerkers uit verschillende departementen en met verschillende interesses bij het traject te betrekken. Eens je een gedragen definitie hebt bepaald, volgt stap twee: bekijken hoe je daar concreet mee aan de slag gaat en nadenken over acties. Kan je bestaande initiatieven uitbreiden of nieuwe acties opzetten? Om die plannen ook in daden om te zetten, is er ownership nodig: mensen moeten bijna verplicht worden om iets vast te pakken.”

Het hoeft niet veel te kosten

“Duurzame acties kunnen heel kleine dingen zijn, zoals overschakelen op fairtradekoffie, bamboetoiletpapier en ecologische kuisproducten. Door klein te beginnen zorg je vaak voor een rimpeleffect: je zet mensen aan het denken om meer actie te ondernemen. Bovendien kan je veel dingen doen zonder dat het je geld kost: besteed je teambuildingbudget aan een activiteit rond engagement of het klimaat, organiseer eens een plantaardige lunch of geef een ecologisch nieuwjaarscadeau. Of investeer in zaken die je op langere termijn ook iets opbrengen, zoals zonnepanelen.”

Bedrijfsvoering verduurzamen

“Naast die praktische zaken kan je als accountant ook je manier van werken verduurzamen door bijvoorbeeld minder te focussen op de cijfers van je klanten en meer op hun maatschappelijke waarde. Er zijn meer en meer sociale ondernemers die winst zien als een middel om impact te creëren, dus daar is zeker een markt voor. Je kan ook werken aan een duurzamere relatie met je medewerkers: niet alleen kijken naar hun factureerbare uren, maar ook naar hun talenten en hun meerwaarde voor je onderneming. Zo kan je hen beter en langer aan je organisatie binden, dus dat levert meteen op.”

Zelf aan de slag

“Wil je zelf duurzamer ondernemen? Ga op zoek naar wat binnen jouw mogelijkheden past. Er zijn ook heel wat subsidies waarop je een beroep kan doen voor duurzame initiatieven. Voor meer info over duurzaam ondernemen kan je binnenkort de masterclass Sustainability voor Accountants volgen. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met AccountancyVandaag en met de steun van volgende partners: Acerta, AdminPulse, SD Worx, Xerius en Yuki. Meer info vind je hier
 

Related blog posts